Ziekmelding/ Schoolverzuim

Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Bij verzuim gelden binnen onze school een aantal regels. Alle vormen van verzuim worden centraal geregistreerd. Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. U bent verplicht om de school te informeren als uw kind te laat komt.

We willen graag dat u per e-mail laat weten dat uw kind niet op school is. Daarvoor is per klas een e-mailadres aangemaakt. De e-mail die daarop binnenkomt wordt automatisch doorgestuurd naar de leerkracht(en) van die klas:

klasa@eerstemontessori.nl Renate
klasb@eerstemontessori.nl Gemma, Els
klasc@eerstemontessori.nl  Tamara, Els
   
klasd@eerstemontessori.nl Ronald, Emma
klase@eerstemontessori.nl Marion-Ellen, Annette
klasg@eerstemontessori.nl Aagje
   
klash@eerstemontessori.nl Tijn
klasi@eerstemontessori.nl Tim
klasl@eerstemontessori.nl Caroline
klasm@eerstemontessori.nl Monique

Het is van belang dat u uw e-mail voor kwart over 8 verstuurt, omdat de leerkracht dan even tijd heeft om zijn of haar mail te lezen.
Bij kinderen die alleen naar school gaan, kunnen we dan ook meteen na half 9 de ouders bellen als het kind niet in de klas is aangekomen.

Voor alle duidelijkheid: Voor het aanvragen van verlof (één of meerdere dagen) kunt u niet terecht bij de leerkracht. Dit doet u door een formulier te halen en in te leveren bij de administratie.

Als het regelmatig gebeurt dat een kind te laat komt of ongeoorloofd afwezig is, wordt dit doorgegeven aan het LAS (het Leerling Administratie Systeem van de gemeente Amsterdam). De leerplichtambtenaar zal dan contact met u opnemen.

Je kunt geen reacties meer plaatsen.