Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag hebben alle groepen de volgende schooltijden:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur
  12.00 uur – 13.00 uur lunchpauze
  13.00 uur – 15:00 uur
   
woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur

 

’s Morgens gaat de school om 8.15 uur open. Op een aantal dagen mogen ouders mee naar de klas:

Onderbouw * : maandag, woensdag en vrijdag
Middenbouw: dinsdag en donderdag
Bovenbouw: maandag OF woensdag

*Bij nieuwe kleuters wordt in overleg met de leerkracht het moment bepaald waarop kinderen zelfstandig naar de klas kunnen gaan

Begin van de dag

Kinderen die binnenkomen, lopen naar hun klas  en worden door de leerkracht begroet. Ze kunnen ouders werk laten zien waar ze mee bezig zijn of zelf alvast kijken wat er al op tafel ligt of met welk werk ze willen beginnen.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dat is het teken dat de ouders afscheid moeten nemen van hun kind en het lokaal moeten verlaten. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en kunnen de kinderen en de leerkracht echt beginnen.

Einde van de dag

Aan het einde van de dag nemen de leerkrachten persoonlijk afscheid van de leerlingen bij de buitendeur. Omdat we maar één uitgang hebben, gebeurt dat niet allemaal tegelijk. De kinderen van de onderbouw gaan het eerst naar buiten, daarna de middenbouw en tenslotte de bovenbouw. De leerkrachten wachten, samen met de kinderen,  op het plein, tot ze opgehaald worden. Ook de kinderen die naar de naschoolse opvang gaan of meedoen aan naschoolse activiteiten verzamelen zich hier.

Je kunt geen reacties meer plaatsen.