Overblijven en gezond eten

De tussenschoolse opvang ‘De Eetclub’

De Eetclub regelt de tussenschoolse opvang (TSO) op de Eerste Montessori. Vrijwel alle leerlingen blijven tussen de middag op school. De TSO valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur van de school en de medezeggenschapsraad.

Organisatie: De Eetclub bestaat uit vrijwilligers en een coördinator, Irma Engelman. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en het buitenspelen. De eetclubleiders zijn allen gediplomeerd.

Kosten: De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. In 2012 is deze vastgesteld op 220 euro per kind per jaar en aanpassing is sindsdien niet nodig gebleken. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur.

Rekeningnummer: NL80 RABO 0144 4661 47
ten name van: TSO 1E M.SCHOOL DE WIELEWAAL

Contact: De coördinator van De Eetclub op De Wielewaal is Irma Engelman. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over De Eetclub kunt u altijd bij haar terecht. U kunt Irma bereiken via emailadres: eetclub@eerstemontessori.nl U bent natuurlijk altijd welkom om tijdens De Eetclub even langs te lopen. In het beleidsplan leest u meer over de organisatie van De Eetclub: Beleidsplan TSO Wielewaal

Advies van de GGD

Steeds meer kinderen hebben overgewicht. Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. Daardoor vinden hier ook een aantal eetmomenten plaats. Wat op school gegeten wordt, is mede bepalend voor de gezondheid en het gewicht van uw kind.  Hieronder volgt een adviesrichtlijn over gezond eten op school. Deze voedingsadviezen zijn gebaseerd op richtlijnen van het voedingscentrum. Het voedingscentrum adviseert het eten van 3 maaltijden per dag. Daarnaast kunnen kinderen op 2 à 3 momenten een tussendoortje eten.

Voor uitgebreide voedingsinformatie  en aanbevolen dagelijkse hoeveelheden zie voedingscentrum.nl .

Wij ondersteunen de richtlijnen van het voedingscentrum en hebben de volgende afspraken voor het eten op school:

Het tussendoortje:  Op een vast moment in de ochtend moeten de kinderen wat drinken en mogen ze wat eten. Hierbij denken we aan fruit of rauwkost, en eventueel een boterham.

De lunch:  In de eigen klas drinken en eten de kinderen met de overblijfkrachten van de eetclub. Zowel het drinken als de boterhammen nemen ze van huis mee.

De traktatie: Als de kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren op iets lekkers. Wij willen liever niet dat er zoetigheid wordt uitgedeeld.

Er zijn veel leuke en lekkere traktaties te bedenken met kaas, fruit, worst, zoutjes en dergelijke. Jarige kinderen mogen ook de klassen rond; de leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als die voor de kinderen.

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.