Oudergesprekken

Drie maal per jaar is er de mogelijkheid een oudergesprek af te spreken. In die gesprekken vertelt de leerkracht wat hij/zij ziet van uw kind in de klas. Omgekeerd stelt de leerkracht het op prijs om van u informatie over uw kind te krijgen.

In september zijn er kennismakingsgesprekken, waarin de leerkracht en de ouders elkaar leren kennen. Wij bespreken dan hoe uw kind gestart is in zijn nieuwe klas. 

In november/december en april/mei zijn er voortgangsgesprekken naar aanleiding van het verslag dat uw kind kort daarvoor ontvangt. 

In het verslag leest u informatie over uw kind aan de hand van bepaalde aandachtspunten.

De resultaten van het leerlingvolgsysteem worden niet verwerkt in de verslagen, maar zullen los daarvan met u worden gedeeld. In dien dat bijzonderheden laat zien, zal dat uiteraard met u besproken worden. 

 

 

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.