Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit een groep van 15 ouders en verzorgers, en één vertegenwoordiger van het team. Vanuit de oudercommissie zijn de leden actief in de verschillende subcommissies die samen met leerkrachten jaarlijks terugkomende feesten en activiteiten organiseren zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het lenteontbijt, het afscheid van de achtste-groepers, de avondvierdaagse, de rommelmarkt, het tuinonderhoud en de bibliotheek van de school.

De oudercommissie vergadert zes keer per jaar in voltallige bezetting. Het bestuur (voorzitters en penningmeester) wat vaker. De notulen liggen ter inzage bij de voorzitters van de oudercommissie. In de oudercommissie van de Wielewaal hebben zitting:

Ron van Eeuwen (voorzitter)

Jolene den Boer (Secretaris)

Stépan Breedveld (penningmeester)

 

Tim Dolstra (team-vertegenwoordiger)

Bas Steffels

Frederike van Lowijde

Bernadett Nagy

Patricia Pleiter

Claire Luycx-Bijvoet

Evert Siderius

Olivia Trotman

Ilco Kwast

Pim Brouwer

Victor Bartels

 
Jeane Morée    
Jeroen Kuijper    

 

 

Voor vragen kunt  u de oudercommissie bereiken op:  oudercommissie@eerstemontessori.nl

Je kunt geen reacties meer plaatsen.