Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de oudercommissie van de ouders een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdrage worden extra materialen en hulpmiddelen in de klassen en extra activiteiten op school betaald, zoals het jaarlijks schoolreisje, boeken voor de bibliotheek, schaatslessen, schooltuinen, bezoek aan Artis, sinterklaasfeest, kerstmis, lenteontbijt, avondvierdaagse, rommelmarkt en tuinonderhoud.

De oudercommissie stelt voor ieder schooljaar een begroting op. In het begin van het schooljaar wordt deze begroting en een verslag over uitgaven en inkomsten van het vorige jaar besproken in de oudercommissievergadering. De begroting ligt ter inzage bij de penningmeester van de oudercommissie.

Op dit moment vraagt de oudercommissie een bijdrage van € 100,00 per jaar per kind.

Scholierenvergoeding

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 244,- per kind op de basisschool. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de ouderbijdrage, de sportclub, muziekles of schoolspullen.

Hoe krijgt u het geld? Dat gaat in 2 stappen.

Stap 1 is het aanvragen van de Scholierenvergoeding. Dit doet u met het aanvraagformulier. Heeft u kosten gemaakt voor uw kind? Dan laat u de gemeente weten wat u betaald heeft. Dit is stap 2. U krijgt het geld terug op uw rekening. Wat is een laag inkomen en weinig geld? Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan €22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren) en u had op 31 december minder dan € 11.790,- . Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.

Jongerencultuurfonds Amsterdam

Naast de scholierenvergoeding, bestaat er het Jongerencultuurfonds Amsterdam. Willen uw kinderen naar muziek-, dans-, toneel- of tekenles, maar heeft u daar geen geld voor, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jongerencultuurfonds Amsterdam. 

Zie voor meer informatie: jongerencultuurfonds.nl  

Je kunt geen reacties meer plaatsen.