Ouderbetrokkenheid

Een moderne basisschool als de onze kan niet zonder hulp van de ouders. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op de één of andere manier bij de school betrokken zijn; vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder. Zoals u trots bent op uw kind als het actief is op school zo merken wij dat kinderen trots zijn op hun ouders als die actief zijn op school.

Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudercommissie spelen een belangrijke rol; ouders zijn ook actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:

  • hulp bij het lezen;
  • beheren van de schoolbibliotheek;
  • begeleiden van een groepje kinderen tijdens een uitstapje;
  • hulp bij sportactiviteiten;
  • hulp bij het organiseren van allerlei festiviteiten

We willen u ook attent maken op andere vormen van ouderbetrokkenheid dan alleen de onontbeerlijke praktische hulp bij activiteiten in en buiten de school. We denken dan bijvoorbeeld aan

  • meedenken en meepraten over belangrijke schoolonderwerpen tijdens algemene ouderavonden
  • samen met de leerkracht de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn en de prestaties van uw kind tijdens de ouderavonden over de rapporten; dan hebben wij ook de informatie nodig van thuis en u van school.
  • ………………………..wat kunt u hier nog aanvullen?

Wilt u actief zijn, geef u dan op bij de leerkracht van uw kind; heeft u ideeën of mist u iets, laat het ons weten.

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.