Nieuwe leerlingen onderbouw

In het onderstaande gedeelte vindt u informatie over groep 1 en 2.  

 

Ziek melden en verzuim

Als uw kind ziek is, dan wordt van u verwacht dat u de school hiervan in kennis stelt. Wij willen u vragen om een mail naar de leerkracht te sturen vóór 8.15 uur. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Dit houdt in, dat uw kind alleen bij gewichtige omstandigheden de school mag verzuimen. Een aanvraagformulier voor bijzonder verlof (ook voor één dag) kunt u vragen aan de leidsters. Het ingevulde formulier geeft u aan de leidsters en zij geeft dit aan de directeur. Het formulier moet vier weken voor de aanvangsdatum in het bezit zijn van de directeur. U ontvangt bericht van de directeur of leerplichtambtenaar of u toestemming krijgt. De wet staat niet toe dat een kind in de eerste twee weken van het schooljaar en de laatste week van het schooljaar bijzonder verlof krijgt.  

Noodnummers en E-mailadres

De noodbrief is bedoeld voor ziekte en kleine ongelukjes, zodat we de ouders meteen in kunnen lichten in geval van nood. Het emailadres is bestemd voor het versturen van berichten,betreffende school om u op de hoogte te houden. Deze formulieren krijgt u bij binnenkomst op school uitgereikt door de leerkracht van uw kind. Voor de administratie van de school en de leerkracht is het van groot belang dat deze formulieren zo spoedig mogelijk ingeleverd worden.  

Lunchen op school

De kinderen eten in de klas ( de eetclub ) onder begeleiding van een eetclubleidster. De eetclub wordt georganiseerd door de T.S.O ( tussenschoolse opvang ) en de M.R. Coördinator Irma Engelman. De school biedt de mogelijkheid om op school te lunchen. De verantwoordelijkheid ligt bij de school. Geef uw kind een gezonde lunch ( brood en drinken) mee. Aan de eetclub zijn ook kosten verbonden per kind per half jaar.  

Meer informatie vind u op pagina Overblijven en gezond eten.

Gezond pauzehapje

De kinderen mogen iets te eten of te drinken meenemen. Wij vragen u,uw kind een  gezond hapje, GRUITEN ( staat voor groenten/fruit) mee te geven. A.u.b gewassen en geschild. (Natuurlijk géén snoep,cake of chocola).  

Sanitaire ongelukjes

Het kan gebeuren dat uw kind het in zijn of haar broek doet. De school voorziet het kind dan van schone kleren. Deze kleren willen wij graag zo snel mogelijk schoon terug. Gebeurt dit regelmatig wilt u dan uw kind een schoon setje kleding in de tas meegeven.  

Bewegingsonderwijs

De kleuters hebben 1 keer per week gym op vrijdagochtend in het gymlokaal onder leiding van hun leidster. Speciale kleding is niet verplicht, gymschoenen wel. Schoenen zonder zwarte zolen/veters. Denk er wel aan uw kind makkelijk kleding aan te geven op deze dag. De gymspullen moeten in een stoffen tas voorzien van naam. Deze kunnen aan de kapstok opgehangen worden en mogen op school blijven.  

Bibliotheek

De kinderen lenen hier zelfstandig boeken om te bekijken/lezen in de klas. De boeken mogen niet mee naar huis.  

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, dan mag hij/zij de andere kinderen trakteren. Tevens mag hij/zij de klassen rond om de leid(st)ers te trakteren. Wilt u kleine hoeveelheden laten uitdelen en kunt u er opletten dat er natuurlijke smaak en kleurstoffen inzitten, dus zoet mag wel maar met mate. De traktatie voor de leid(st)ers mag het zelfde zijn als voor de kinderen.  

Klassenouder

Elke klas heeft een klassenouder. Tot zijn/haar taak behoort onder andere het verrichten van werkzaamheden voor de klas. Indien nodig fungeert deze ouder als contactpersoon voor ouders en leidsters.  

Werken in school

Er zijn versiermiddagen voor Sinterklaas/Kerst, een schoonmaak ochtend, middag en avond in het schooljaar.  

Open uurtje

Er wordt 1 keer per jaar een open uurtje gehouden van 17.45 uur – 18.45 uur. Op het open uurtje ervaart u als ouder hoeveel verder uw kind weer in zijn/haar ontwikkeling is. Op deze avond is het de bedoeling dat uw kind u informatie geeft. Uw kind kiest de lesjes uit en biedt ze u aan.  

Oudergesprekken

Twee keer per jaar worden er 10 minuten gesprekken gehouden. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leidster. U krijgt informatie over uw kind aan de hand van aandachtspunten, maar de leidster stelt het op prijs ook informatie van u te krijgen. Het rooster van de oudergesprekken vind u in de jaaragenda en op de intekenlijsten op het prikbord bij de klassen.  

Hoofdluis

Hoofdluis steekt steeds meer de kop op. Controleer daarom uw kind wekelijks op hoofdluis/neten. Tevens is er een groep ouders bereid regelmatig alle kinderen te controleren, opdat de luis/neet bij ons op school weinig kans krijgt. Worden er op de controledag, dit is de eerste woensdag na elke vakantie, luizen/neten gevonden, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen en direct te behandelen, anders heeft de bestrijding geen zin. Ontdekt u luizen/neten, behandel uw kind dan direct en stel de leidster hiervan in kennis.  

Uitstapjes

Alle kleuters gaan op stap. Lopend naar de kinderboerderij en naar Artis met een gereserveerde bus.  

Schoolreisje

De oudste kleuters (de toekomstige 3e groep ) gaan samen met de midden en bovenbouw op schoolreisje. De andere kleuters hebben die dag geen school. De datum staat in de jaaragenda op de website vermeld.  

Feesten

Er worden verschillende feesten gevierd gedurende het jaar. Natuurlijk het traditionele Sintfeest, het Kerstdiner/Kerstviering en het verjaardagsfeest van de leerkracht. Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op de Wielewaal.      

Je kunt geen reacties meer plaatsen.