Kosmisch onderwijs

Wat is kosmisch onderwijs?

Kosmisch onderwijs is een wezenlijk onderdeel van het montessori-onderwijs. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang aangeboden.

Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en dus ook onderling afhankelijk is. In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Daarbij vinden we het van belang dat de nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld en dat ze de stof actief verwerken. Het verwerven van informatievaardigheden (bijvoorbeeld het werken met kaarten en grafieken, het maken van posters en presentaties en het werken met de computer) is voor ons een wezenlijk onderdeel van kosmisch onderwijs.

International Primary Curriculum (IPC)
Op school werken wij met de projecten van het International Primary Curriculum als invulling van kosmisch onderwijs.  IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het gaat uit van specifieke leerdoelen voor elk vak en geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen.
Elke bouw voert 4 tot 5 projecten uit in een schooljaar. De bovenbouw is op dit moment bezig met het project ‘nieuws’ , en de middenbouw met het project ‘donker en licht’. De onderbouw heeft het project ‘kleding’.

Naast het IPC onderwijs zijn er een aantal aspecten van het zaakvakonderwijs waar we erg tevreden over zijn. Zo hebben we het schooltuinenprogramma voor groep 6 en 7, de werkboeken voor topografie van de Bosatlas waar de bovenbouw mee werkt en het lesmateriaal bij Nieuws uit de Natuur voor groep 5 en 6.

Meer informatie vindt u hier:

www.kosmisch-concreet.nl

www.ipc-nederland.nl

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.