Voor ouders

Als kinderen op school komen, raken ze heel snel op de hoogte van de cultuur en de structuur van de school en hoe er gewerkt wordt in de klas en daarbuiten. Zo voelen ze zich als snel thuis in de klas en ook steeds meer als leerling van onze school.

Ook ouders willen we zo snel mogelijk een goed en vertrouwd gevoel geven van hoe we werken op school. Een eerste stap daartoe is de informatie op deze site. Maar alleen informatie is slechts een begin en staat aan de basis van onderling contact tussen ouders, leerkrachten en directie. Daarom nodigen we u van harte uit om niet alleen kennis te nemen van onze informatie maar daar actief op te reageren. Heeft u vragen, laat het ons horen; mist u informatie, laat het ons weten. Alleen samen kunnen we werken aan een plezierig en waardevol wederzijds contact.

Meer weten over onze school?

Informatiegids

Scholenopdekaart.nl – 1e montessorischool De Wielewaal

 

 

Je kunt geen reacties meer plaatsen.