Belangrijke namen en adressen

 

Medezeggenschapsraad van de 1e Montessori

mr@eerstemontessori.nl

 

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Ruysdaelkade 215
1072 AW Amsterdam

Postbus 51356
1007 EJ Amsterdam

Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur

http://www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl/


Algemeen directeur

Herbert de Bruijne


Plaatsvervangend algemeen directeur

Peter Bovelander

Je kunt geen reacties meer plaatsen.