woensdag 12 januari 2011

twitter-bird-white-on-blue_58FB-f-Logo_blue_58

Het plein gaat open!

maandag 2 maart 2015

Na lang wachten, is het nu bijna zover: Aanstaande donderdag openen wij met alle midden- en bovenbouwers het nieuwe schoolplein! We zijn heel blij dat vanaf donderdag de hekken weg zullen zijn en we eindelijk van het prachtige nieuwe plein kunnen gaan genieten.

Gedurende de ochtend zullen er steeds twee groepen tegelijk naar buiten gaan. De kinderen mogen dan alle nieuwe speelmogelijkheden uitproberen.

bloembollen in potHet nieuwe plein heeft 8 grote bloembakken gekregen (voor elke klas één) en de plantenbak langs de gevel van de school is ook opnieuw met aarde gevuld. Als de lente ver genoeg gevorderd is, krijgen deze bakken hun definitieve beplanting. Voor nu willen we ze graag tijdelijk opvrolijken. We vragen dan ook of alle midden- en bovenbouwers a.s. donderdag een potje met (uitgelopen) bloembollen mee naar school willen nemen. Deze zullen door de kinderen geplant worden in de plantenbakken.

 

 

Groep 5 naar Jumping Amsterdam

donderdag 12 februari 2015

Donderdag jumping amsterdam29 januari zijn we met de 5e groepers te gast geweest bij de paarden en pony’s van Jumping Amsterdam in de RAI. In de weken voorafgaand hadden de kinderen 3 lesjes gekregen over paarden en de paardensport, met als toetje een bezoek aan dit grootse evenement.  We werden door een mevrouw van de organisatie ontvangen en rondgeleid. Je kijkt je ogen uit op zo’n toch wel commerciële happening vol met stands voor de echte paardenbezitters en liefhebbers. Van dure bolides, paardentrailers, glimmende zadels, goudborduurde dekkleden tot  caps, beenwarmers en paardensnoepjes. Maar wij kwamen vooral voor het ponyknuffelen en borstelen. We zijn op de foto gegaan met de mascotte en deden mee met een kleurplaatwedstrijd. Ten slotte mochten we op de tribune zitten en kijken naar een springwedstrijd. Tjonge, wat springen die paarden hoog, wat maken ze een vaart in de aanloop en wat landen ze fraai op de voorbenen….!!  Helaas konden we gezien de tijd de wedstrijd niet af zien. Bij de uitgang kregen alle kinderen nog een tasje met wat hebbedingetjes. En het bericht dat onze school die middag de kleurplaatwedstrijd had gewonnen!!!!!!!! 6 Kinderen van ons krijgen een voltigeles (=kunstjes doen op de rug van een pony)  aangeboden bij ponymanege Equito aan de Kalfjeslaan. (www.equito.nl) Wanneer precies dat is, dat horen de betreffende winnaars nog. Het was een mooie ervaring…!!

Bevo spullen gezocht

vrijdag 6 februari 2015

De kinderen van de bovenbouw zijn op dit moment op de naaimachine aan het werk. Eerst maken ze een proeflapje om te ervaren hoe het is om op een naaimachine te werken en daarna gaan we voor het echte werk. We gebruiken hiervoor gordijnstof, die ik kreeg van een ouder. Omdat de kinderen maar 1x in de veertien dagen in het bevolokaal zijn, zal het eindresultaat nog even op zich laten wachten.

IMG_1245Wanneer u spullen heeft, die u anders weg zou gooien en die nog prima te gebruiken zijn als knutsel materiaal, dan mag u die altijd in het bevolokaal zetten. Ik vind het altijd leuk als ik weet van wie ik materiaal heb gekregen, dus een klein briefje met de naam van de afzender is al voldoende.

Wat kunt u zoal sparen:
oude kranten, tijdschriften, toiletrolletjes, kurken, haakjes, ringetjes, dopjes, potjes, lappen stof, hout, doosjes etc etc.

tot ziens in het bevolokaal

 

Gezocht nieuwe ouder voor de medezeggenschapsraad

vrijdag 23 januari 2015

Welke ouder/verzorger vindt het leuk om
Actief betrokken te zijn bij de school van je kind(eren)?
Mee te denken en beslissen, samen met andere ouders en leraren, over het schoolbeleid?
Je ideeën én je tijd in te brengen, om onze school nog mooier te maken?

Dan is nu je kans! De medezeggenschapsraad van de Wielewaal zoekt per direct een nieuw lid uit de oudergeleding voor de functie van Voorzitter.

Wat doet de MR:
De MR is het (wettelijke) inspraakorgaan voor ouders en personeel, ingesteld om de directie van de school te adviseren en controleren. De MR stemt in met zaken op beleidsmatig en financieel gebied. De MR denkt mee met onze directeur, stelt (kritische) vragen of draagt zelf punten aan. Voorbeelden van onderwerpen die in het verleden aan de orde zijn gekomen: de groepsindeling, het passend onderwijs, de begroting, huisvestingszaken, tussenschoolse opvang, ICT in het onderwijs, het curriculum, etc.

De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij zo goed mogelijk de mening van ouders en leerlingen. In de MR zitten drie leerkrachten en drie ouders. De schooldirectie vergadert mee op uitnodiging van de MR. Daarnaast doet de MR mee in de Gemeenschappelijke MR van de scholen-groep waar de Wielewaal onderdeel van is.

Hoeveel tijd kost lid zijn van de MR:
We overleggen circa 6 maal per jaar in de avonduren. Vergaderingen duren in de regel anderhalf tot twee uur. Buiten de MR-vergaderingen zijn er soms andere overleggen, zoals met de directie, ouders, een GMR-werkgroep, etc. Daarnaast moeten er natuurlijk acties of afspraken worden uitgevoerd.

Wie zoeken we:
Het nieuwe MR-lid krijgt de taak van Voorzitter. De voorzitter is op de hoogte van wat er speelt, stelt de agenda op, zit de MR-vergadering voor en treedt op als spreekbuis namens de MR. Om de rol van de MR, en specifiek die van de voorzitter, goed in te vullen is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt. Verder vragen we je om – in verband met kennisopbouw en continuïteit – om voor een periode van 2-3 jaar zitting te nemen.

Op dit moment hebben we een bovenbouw ouder en een middenbouw ouder in de MR. We zouden het een goede aanvulling van ons team vinden om ook een ouder uit de onderbouw in de MR te hebben, maar dit is geen vereiste.

 • In september is er ook een oproep geplaatst, maar dat heeft uiteindelijk geen nieuwe voorzitter opgeleverd. Vandaar de nieuwe oproep.

Procedure:
Aanmelden kan tot en met maandag 9 februari via mr@eerstemontessori.nl
Bij meerdere kandidaten, overleggen we hoe verder (verkiezingen zijn een optie).

Meer weten, vragen? Mail ons via mr@eerstemontessori.nl, of stel je vraag aan de leden van de MR: Mira, Ben (de ouders), Tijn, Gemma of Ireen (het team).

donderdag studiedag en update plein

maandag 19 januari 2015

Ter herinnering: Aanstaande donderdag zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Op het plein is inmiddels al heel veel werk verzet. We zijn erg blij met hoe het eruit komt te zien. Helaas laat de afronding nog even op zich wachten. Voor het aanbrengen van een rubberlaag is het nodig dat het een week lang niet vriest en droog is. We duimen voor mooi weer dus!

Naschoolse activiteiten van Combiwel

vrijdag 16 januari 2015

Vanaf februari 2015 organiseert Combiwel speciaal voor kinderen van alle basisscholen in Amsterdam Zuid weer Kidsactiviteiten. Zie voor leuke activiteiten bij u in de buurt het naschoolse activiteitenboekje dat op school aan alle kinderen worden uitgedeeld of kijk direct op http://amsterdam.nl/kidsactiviteiten/, klik  hotspot Zuid en zie alle activiteiten.

Door deel te nemen aan deze super leuke activiteiten ontdekken kinderen hun eigen talenten op het gebied van Sport, Lijf & Gezondheid, Kunst en Cultuur, Natuur & Techniek, Communicatie  & Media en Burgerschap en Beroepsoriëntatie.

Nieuwe normering Cito LvS

donderdag 15 januari 2015

In januari/februari en mei/juni neemt onze school een aantal Leerlingvolgsysteem (LvS)-toetsen van Cito bij uw kind af. Medio 2014 heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.

Waarom aangepaste normen?

Leerlingen maken vandaag de dag de LvS-toetsen beter dan een aantal jaar geleden. De oude normering geeft daarom geen juist beeld meer.

De toets uitslagen op de LvS toetsen bestaan uit twee delen. Een vaardigheidsscore en de waardering van die score door middel van een letter A t/m E (vaardigheidsniveau). De letters geven aan hoe uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Dit is een manier om betekenis te geven aan de afgenomen toetsen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 een vaardigheidsscore van 23 haalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau B haalt.

Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de leerling met score 23 net boven het gemiddelde scoort (B) niet (meer) juist.

Door de update van de normen trekt de school de juiste conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?

Uw kind kan natuurlijk niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn/haar score. Hieronder staat een voorbeeld voor de toets begrijpend lezen eind groep 4:

Oude normering: Nieuwe normering:
Vaardigheidsscore 17 17
Vaardigheidsniveau B C
Uw kind behoort tot de 25% die ruim tot net boven het landelijk gemiddelde scoort Uw kind behoort tot de 25% die net tot ruim onder het gemiddelde scoort

Voor de overzichtelijkheid zijn de normen in het administratiesysteem ook toegepast op eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een ander beeld geven dan voorheen.

Wij hopen u hiermee  voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de website van het Cito: http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/update_normen

Fijne kerstvakantie!

vrijdag 19 december 2014

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie en alvast een heel mooi 2015! We hopen alle kinderen en ouders gezond en uitgerust terug te zien op 5 januari.

(Met dank aan Lyan van Furth voor de prachtige foto’s!)

Kerstviering

donderdag 18 december 2014

Vanochtend hebben we met alle kinderen kerst gevierd in de gymzaal. We hebben prachtige liedjes gezongen, alle klassen hebben een kleine “act” gedaan en het team heeft een lied ten gehore gebracht. Het was een sfeervol en vrolijk samenzijn!

Op onze Facebookpagina vindt u een filmpje van één van de liedjes.

 

Sinterklaas

maandag 8 december 2014

Wat hebben we een gezellige ochtend gehad! Onder- en middenbouw hebben spelletjes gedaan, de bovenbouw heeft feest gevierd met surprises, cadeautjes en gedichten. En natuurlijk waren Sinterklaas en Pieten op school!

Er zijn nog meer foto’s gemaakt, dus houd de website in de gaten.

Op de volgende locatie zijn nog meer foto’s te vinden: Foto’s Sintfeest

De bovenbouw is mediamaster

vrijdag 28 november 2014

DSC_0294Vandaag heeft de bovenbouw de finale gespeeld van Mediamasters, een online game waarin allerlei facetten van mediawijsheid aan bod komen. Het spel heeft een week geduurd. De kinderen zijn in aanraking gekomen met allerlei kansen, vragen en gevaren die moderne media met zich meebrengen. Alle klassen hebben de finale gehaald en dus zijn alle kinderen nu mediamaster!

Zangers voor het Wielewaal Kerstkoor gezocht

vrijdag 28 november 2014

Het Wielewaal Kerstkoor heeft veel zin om ook dit jaar, voorafgaand aan het kerstdiner van de kinderen, wat kerstliederen ten gehore te brengen.
Het Kerstkoor zingt tweestemmige liederen. Ouders en oud-leerlingen die een beetje van blad kunnen lezen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.
Mannen zijn ook welkom!

Het Wielewaal Kerstkoor zal een aantal keer repeteren:
Woensdag 3 december, woensdag 10 december, maandag 15 december. Vanaf half negen ‘s avonds.
De uitvoering vindt plaats buiten op het schoolplein op woensdag 17 december om 17.30 uur.

Als je zin hebt om mee te doen, geef je dan op bij Mirjam Michels, 06 45092919  of michelsmirjam@gmail.com

Kinderen morgen vrij

woensdag 19 november 2014

Beste ouders,

Bij deze nog even een herinnering:

Alle kinderen zijn morgen, donderdag 20 november, vrij in verband met een studiedag.

Vrijdag 21 november zijn alleen de kinderen van groep 1 en 2 vrij, de kinderen van groep 3 t/m 8 verwachten we op school.

Helaas geen Dam-finale!

donderdag 6 november 2014

De meisjes-straatvoetbal hebben afgelopen dinsdag de halve finale gespeeld tegen de Achthoek. Een heel spannende strijd, de meiden vochten als leeuwen, maar de tegenstander was een taaie. We waren veel vaker aan de bal, gaven nauwelijks een kans weg, maar konden zelf die grote keepster van de tegenpartij niet passeren. Zelfs 2 penalty’s (3 corners is “pienantie”) in de reguliere speeltijd vlogen over het doel…!!!

De eindstand was 0-0. Dus moesten we 3 strafschoppen nemen en deze loterij hebben we helaas verloren omdat wij wederom alles misten en de tegenpartij 1x scoorde. Nee, penalty’s nemen is niet onze sterkste kant. De teleurstelling was groot, juist omdat we veel sterker waren en de kans om op de Dam te spelen ging in rook op. Ook de toeschouwende trouwe supporters voelden zich verslagen om maar niet te spreken over mezelf, ik ben er behoorlijk ziek van…….!!

Een dikke vette pluim voor mijn meiden, ik denk toch terug aan veel mooie wedstrijden, dank aan ouders die vervoerd en meegeschreeuwd hebben en andere supporters.

Hans

Vervolg straatvoetbal

donderdag 30 oktober 2014

Gisteren, woensdag, hebben de meisjes in de kwartfinale  gewonnen van de Achthoek 2. In een fanatieke strijd werd het 5-2. We spelen nu de halve finale op dinsdag a.s. om 15.45u. op het Egidiusplein in West.

Supporters gevraagd………!!!!!

Als ze winnen spelen ze zaterdag 8 nov. rond 11.30u. ( juiste tijd vind je op www.straatvoetbal.nl) op de Dam…….

Hou zaterdag 8 nov. vrij……!!!!! (om te supporten !!)

En dat is werkelijk een gebeurtenis van formaat. Vorig jaar speelden onze jongens daar de wedstrijd van hun leven.  Een happening….!!!! Er is een stadionnetje gebouwd voor het Paleis, er is  muziek en een echte commentator.

Ons team gaat proberen een reis naar Duitsland te winnen of een uitje Walibi. Er is plaats voor heel veel supporters op de tribunes en ik verwacht ook veel ouders en kinderen van onze school. De wedstrijd duurt 2x 20 minuten.

Hans

Luizencontrole

dinsdag 21 oktober 2014
Aanstaande woensdag, 22 oktober 2014, is er weer luizencontrole.
De luizenouders zijn er erg mee geholpen als de kinderen op school verschijnen met gewassen haar, zonder klitten en zonder ingewikkelde kapsels!
Het is ook altijd goed om zelf alvast de kinderen te controleren op luizen.
Dank!
De luizenouders

straatvoetbal

maandag 20 oktober 2014

Onze school doet dit jaar weer mee met 2 jongensteams en 1 meisjesteam aan het straatvoetbaltoernooi van de Telegraaf.

meisjesteamIn de 1e ronde werd er op 1 oktober fel gestreden op het Mariotteplein in de Watergraafsmeer tegen teams van De Achthoek en De Meer. Alle 3 de teams wonnen en waren door naar de 2e ronde. Die viel in de herfstvakantie. Helaas zijn dan veel kinderen van onze school op vakantie zodat we niet op volle sterkte kunnen aantreden. Dat was vooral bij het jongensteam B het geval.

Dapper hebben ze gestreden (vooral de invallers hartelijk dank) tegen andere teams van ook nu weer De Meer en De Achthoek. Helaas werden de jongensteams uitgeschakeld, maar de meisjes wonnen, liefst met 12-0 en gaan weer een ronde verder.

Die 3e ronde wordt voor ons verspeeld op woensdag 22 oktober wederom op het Mariotteplein om 13.45 uur tegen De Tamboerijn.

Komt  allen supporteren……!!!!

Heel veel foto’s staan er van elke wedstrijddag op de facebookpagina van straatvoetbal Amsterdam: https://www.facebook.com/pages/Amsterdams-Straatvoetbal-Kampioenschap/717983824906383?sk=photos_stream

Helaas kan ik er van onze teams maar weinig terugvinden. Het verloop van het toernooi is op deze pagina wel dagelijks te volgen.

Hans

Bijna herfstvakantie

donderdag 9 oktober 2014

Op scherfsthool wordt nu nog hard gewerkt, maar het is bijna herfstvakantie. Morgen  (10 oktober) zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. De leerkrachten gaan dan aan de slag om de volgende IPC-projecten voor te bereiden.

De maandag na de herfstvakantie is er een studiedag, dus we zien iedereen graag weer terug op dinsdag 21 oktober!

 

Jeugdgezondheidszorg / Schoolarts

woensdag 8 oktober 2014

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 23 jaar. En we zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door op school en in de Ouder en Kind Centra onderzoeken te doen en vaccinaties te verzorgen. En door samenwerking met pedagogisch medewerkers en schoolmaatschappelijk werk.

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?

 • Gezondheidsonderzoek 5-jarigen

De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die dit kalenderjaar 5 jaar worden de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te vullen. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de arts opgeroepen voor aanvullend onderzoek.

 • Gezondheidsonderzoek 10-jarigen

U wordt met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in.

Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind.

 • Vaccinatie 9-jarigen

Alle kinderen die dit kalenderjaar 9 jaar worden krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: een tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en een tegen DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd.

 • HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes

Alle meisjes die dit jaar 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker.

 

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen.

Vragen? Problemen? Afspraak maken? Komt u gerust langs in het Ouder- en Kindcentrum bij u in de buurt. Jeugdgezondheidszorg is ook bereikbaar via

(020) 555 5964 of via e-mailadres jgzplanbureauregio4@ggd.amsterdam.nl

Voor filmpjes over de gezondheidsonderzoeken, informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige voor u kunnen betekenen, kijkt u op de website van de GGD: www.ggd.amsterdam.nl

Aan deze school is verbonden: Team Schoolgezondheidszorg Theophile de Bockstraat

 • Jeugdartsen:    Daniëlle Lionarons, Sietske ten Kate
 • Jeugdverpleegkundigen: Margje van Vliet, Lara Harzing, Najat Karrouch
 • Doktersassistente:    Lilian Jamaloeddin

Update aanpak schoolplein

donderdag 2 oktober 2014

Onlangs is er een informatie-avond op onze school geweest over het nieuwe schoolplein. De gemeente – die de feitelijke opdrachtgever is – heeft daarin verteld hoe het ontwerp voor het nieuwe schoolplein eruit komt te zien. Ouders en buurtgenoten hebben daarop gereageerd. Sindsdien hebben we van de gemeente niets meer gehoord.

De buurtbewoners hebben deze week een standpunt gestuurd aan de gemeente over het plein. Zij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat er snel een vervolg-overleg komt tussen gemeente, buurtbewoners en de school. Zoals het er nu uitziet is dat gesprek volgende week. Dit lijkt ons goed en wenselijk. We hebben ook een ouder-lid van de MR uitgenodigd, om aan te schuiven bij het overleg. Na dit overleg volgt een update, over het verdere proces.

Vanuit de Wielewaal – directie en MR-oudergeleding – zullen wij de volgende punten inbrengen die wat ons betreft om een verbetering vragen in het ontwerp

– de stalling voor fietsen

– het veilig benaderen van en oversteken naar het schoolplein

– de plaatsing van het voetbalveldje

– kritisch kijken naar het materiaalgebruik op de grond

Inmiddels is er door de ontwerpers, in nauw overleg met (gymleraar) Hans, al verder gekeken naar belijning ten behoeve van voetballen / basketballen / slagballen, de aanschaf van twee doeltjes voor het voetbalveld, een basketbalpaal en honken voor het slagbalveld. Ook heeft de ontwerper gekeken naar de andere suggesties zoals die uit de informatie-avond naar voren zijn gekomen.

Tot slot, voor de volledigheid: het geld dat ouders ingezameld hebben bij het pleinfeest afgelopen juni, zal pas worden gebruikt wanneer de plannen duidelijk zijn. De bedoeling is om dit geld te besteden aan de extra’s voor het plein, waaronder onder andere het sportgedeelte.Samen met de MR en Or volgen we dit proces goed en houden u op de hoogte. Intussen zijn we nog steeds blij met het ontwerp van de gemeente, want daarin zijn zeker een groot aantal wensen van de school gerealiseerd. En….het streven is dat, ijs en weder dienende, in het laatste kwartaal van dit kalender jaar met de aanpak van het plein begonnen zal worden.

Gezocht: voorzitter medezeggenschapsraad

maandag 29 september 2014

Welke ouder/verzorger vindt het leuk om:
Actief betrokken te zijn bij de school van je kind(eren)?
Mee te denken en beslissen over het schoolbeleid?
Je ideeën én je tijd in te brengen, om onze school nog mooier te maken?

Dan is nu je kans! De medezeggenschapsraad van de Wielewaal zoekt per direct een nieuw lid uit de oudergeleding voor de functie van voorzitter.

Je kunt je aanmelden tot en met 8 oktober via mr@eerstemontessori.nl.

Nieuwe schoolfotograaf

maandag 22 september 2014

Helaas kan onze vorige schoolfotograaf zijn werk bij ons op school niet voortzetten. We zijn daarom op zoek gegaan naar vervanger. Die hebben we gevonden: Dikla Arama komt bij ons op school foto’s maken op vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 oktober.

Voorbeelden van de foto’s van Dikla kunt u bekijken op www.portrety.nl. U ziet daar ook het kaartje dat de kinderen mee naar huis krijgen. Met dit kaartje bestelt u de foto’s zelf online. Er hoeft dus geen gepast geld meer mee naar school gegeven te worden.

Schooltuinen

maandag 8 september 2014

Het oogstseizoen is voor groep 7 nu echt aangebroken op de schooltuin. Wat is alles groot geworden!

(Met dank aan Mirjam, de moeder van Evi, voor de foto’s)

Rommelmarkt in het voorjaar

vrijdag 5 september 2014

De rommelmarkt van de Wielewaal was dit jaar gepland op 24 september 2014. We hebben echter in overleg met school besloten om de rommelmarkt te verzetten. Het bleek namelijk samen te vallen met het schoolkamp van de achtste groepers.

We willen de rommelmarkt heel graag verplaatsen naar het voorjaar 2015. We hopen dat het schoolplein dan opgeknapt is. Zo zouden we het plein heel feestelijk kunnen openen.

We weten de exacte datum nog niet. Zodra we een datum hebben vastgelegd zullen we die in de kalender zetten en op de website vermelden.

We verheugen ons op de rommelmarkt op het nieuwe plein!

Met vriendelijke groeten,
De Oudercommissie

Start schaaklessen

donderdag 4 september 2014

In september 2014 start een nieuwe serie schaaklessen op De Wielewaal. De lessen zijn dinsdag na schooltijd in de gymzaal en worden gegeven door een ervaren en gediplomeerd schaakleraar. Uw kind wordt direct na school opgevangen en na een kwartiertje eten/drinken/rennen beginnen we met de les die een uur en een kwartier duurt. De kinderen zijn dus van 15:00 tot 16:30 onder de pannen.

We beginnen op dinsdag 9 september.  De cursus duurt 10 dinsdagen en de kosten zijn 65 euro. Een werkboek is inbegrepen. Inschrijven graag via de website http://wielewaal.pionnenclub.nl Cursusgeld graag aan het begin van de cursus overmaken naar rekening NL90 INGB 0006 8069 27 t.n.v. R.J. Schaper te Amsterdam.

De lessen zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 3. Jongere kinderen kunnen enkel meedoen als ze al een potje kunnen schaken. Omdat de meeste ouders een duidelijke voorkeur hebben voor een cursus direct na school is er gekozen voor een gemengde groep met zowel beginners als gevorderden. De kinderen krijgen wel allemaal oefeningen en een werkboek op hun eigen niveau.

Robert Jan Schaper

mail: robert@pionnenclub.nl

Luizencontrole en eerste studiedag

dinsdag 19 augustus 2014

De eerste luizencontrole van dit schooljaar is volgende week woensdag. Op woensdag 27 augustus dus graag naar school zonder gel, staarten of vlechten in het haar.

Ook alvast even een reminder: De eerste studiedag komt er alweer aan. Op donderdag 28 augustus zijn alle kinderen vrij.

Al deze informatie vind u ook in de kalender hiernaast op de website. Deze wordt gedurende het schooljaar up-to-date gehouden.

Start van het schooljaar

donderdag 14 augustus 2014

begin-van-het-schooljaarBijna is het alweer zover: het begin van een nieuw schooljaar! Op school zijn de leerkrachten druk met de voorbereidingen. Helaas zijn ook de werklui nog druk bezig met de verbouwing. De planning was dat deze zou zijn afgerond, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Er wordt komend weekend nog hard doorgewerkt om alles zo veel mogelijk af te maken. De gangen en en de lokalen zijn dan helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. De teamkamer (die nu beneden is) en de ruimtes voor directie en IB (0p de eerste verdieping) moeten nog worden ingericht. De kleedkamer bij de gymzaal is ook verbouwd, deze kan hopelijk komende week in gebruik genomen worden. Het worden wel prachtige ruimtes waar we erg blij mee zijn!

We hopen natuurlijk iedereen aanstaande maandag gezond, uitgerust en met misschien een beetje frisse tegenzin terug te zien op school. Er is maandag voor alle kinderen inloop van kwart over 8 tot kwart voor 9. Alle ouders mogen mee naar de klas. Vanaf dinsdag volgen we voor de midden- en bovenbouw weer het normale rooster:

 • De ouders van middenbouwers kunnen op dinsdag- en donderdagochtend tussen kwart over 8 en half 9 een kijkje nemen in de klas.
 • Ouders van bovenbouwers zijn welkom op maandag- OF woensdagochtend.

Voor de onderbouw geldt dat de ouders de eerste week alle dagen de kinderen tot in de klas mogen brengen. Vanaf de tweede week volgen ook zij weer het normale rooster:

 • De kleuters mogen op maandag, woensdag en vrijdag hun ouders meenemen naar de klas. Op dinsdag en donderdag gaan ze vanaf de voordeur zelf naar de klas.

Uiteraard geldt dit voor nieuwe kinderen nog niet. In overleg met de onderbouwleerkrachten wordt het moment bepaald waarop een kind zelfstandig naar de klas kan gaan.

Belangrijk voor iedereen: Dit schooljaar start de kleutergroep op de eerste verdieping. Dat betekent dat er iedere dag ook kleuters (alleen) de trap naar boven op gaan. We willen dan ook alle kinderen en ouders met klem vragen om hier rekening mee te houden: Loop rustig op de trap en geef kleuters voorrang.

We gaan er met elkaar weer een mooi en leerzaam schooljaar van maken! Graag tot maandag!

 

 

Boeken voor Suriname

maandag 7 juli 2014

Aan het begin van het afgelopen schooljaar is de schoolbieb van de Wielewaal opgeschoond en is er ruimte gemaakt voor nieuwe titels. Gelukkig konden we er een school in de jungle van Suriname blij mee maken; zij waren met de start van een mediatheek bezig. Suriname is dan wel geen ontwikkelingsland meer, maar gezondheidszorg en onderwijs zijn nog altijd de stiefkindjes.

Kunstenmakers in het nieuwe schooljaar

donderdag 3 juli 2014

kunstenmakersVoor alle kinderen die graag tekenen en knutselen opent Kunstenmakers haar deuren meteen na de zomervakantie. Kinderen kunnen met verschillende materialen, technieken en gereedschappen werken, zoals gips,klei, schilderen op schildersdoek, speksteen of hout, het is allemaal mogelijk.

We beginnen de les meteen na schooltijd met een kopje thee of limonade met wat lekkers. De les duurt tot 16:45 uur.

 

Bent u geïnteresseerd, kijk dan voor de cursusdagen en prijs, op de site www.kunstenmakersopzolder.nl en stuur een mail naar mvthert@kunstenmakersopzolder.nl. om uw kind op te geven voor de eerste periode van 12 lessen.

Er is plaats voor 12 kinderen, wilt u zeker zijn van een plaatsje geef uw kind snel op.

We beginnen op maandag 25 augustus 2014.

creatieve groeten van Marion-Ellen van ‘t Hert

groep 8 bedankt!!

woensdag 2 juli 2014

IMG-20140702-WA0002De afscheidsavond van groep 8 vorige week vrijdag was geweldig! We hebben gezellig samen gegeten en de kinderen hebben een fantastische musical opgevoerd. Tijdens de avond heeft de school een heel mooi afscheidscadeau gekregen van de achtste groepers die afscheid namen: voor iedere bouw een boekenpakket met daarin een selectie van de lievelingsboeken van groep 8.

De onder-, midden- en bovenbouw willen dan ook alle achtste groepers en hun ouders heel hartelijk bedanken voor dit prachtige cadeau. De kinderen zullen er veel leesplezier aan beleven!